electric actuator

หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการเปิด-ปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ หรือต้องการเปิด-ปิดตามช่วงเวลามีความถี่ในการเปิด-ปิด

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณมิว