สายเทปล่อน

สายลมเทปล่อน - teflon

สายลมเทปล่อน (Teflon)

ขนาด : 4,6,8,10,12 มม.
ความยาว : 50,100 เมตร/ม้วน
สี: สีใส สีขุ่น

หมายเหตุ : สำหรับไซส์ 4,6,8 มิลจะมีความยาว 200 เมตร/ม้วน และไซส์ 10,12,16 มิลจะมีความยาว 100 เมตร/ม้วน

หมายเหตุ2 : สามารถสั่งตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้

ติดต่อสอบถาม

LINE ID : KSDK8688 083-068-0189