Spiral tube

สายลมขดสปริง
ขนาด : 8×5 มม.
ความยาว : 6,9,12,15,20 เมตร/เส้น
สี: ส้ม(O) ฟ้า(U)

หมายเหตุ : สำหรับไซส์ 4,6,8 มิลจะมีความยาว 200 เมตร/ม้วน และไซส์ 10,12,16 มิลจะมีความยาว 100 เมตร/ม้วน

หมายเหตุ2 : สามารถสั่งตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้

ติดต่อสอบถาม

LINE ID : KSDK8688 083-068-0189