sc

SC Cylinder

SC Series – Standard Cylinder
กระบอกลม กระบอกสูบ รุ่น SC เป็นรุ่นมาตรฐาน มีลักษณะกระบอกทรงกลมและมีสี่เสารั้งสี่มุม เพื่อยึดกระบอกให้แน่นหนาขึ้น บางทีอาจเรียกว่า Pneumatic Tie-Rod Cylinder หรือ กระบอกลมเหล็กรั้ง

กระบอกลมรุ่นมาตรฐานอื่นๆ

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณมิว